Běh přes žebřík

Vybavení : žebřík se suchými zipy - 1ks, žluté pěnové nástavce - 11ks, kužely - 3ks, stopky

Popis provedení : Závodník startuje ze stoje od pomyslné čáry START-CÍL mezi dvěma kužely, přebíhá žebřík, obíhá kužel a běží zpět (hladký vedle žebříku). Závod končí proběhnutím ,,pomyslné čáry START-CÍL,, mezi kužely. 

Vzdálenost os startovní čáry k 1. žlutému nástavci - 3m, vzdálenost mezi nástavci - 1m, vzdálenost od posledního nástavce ke kuželu, který je nutný oběhnout - 3m.

Hodnocení: trenér měří čas od vyběhnutí závodníka do jeho doběhnutí do cíle. Pokud závodník neúmyslně shodí některý nástavec (popř.na něj šlápne), není to důvod k vyloučení ze závodu. Každý závodník běží pouze jednou.