Hod medicinbalem- 1kg

Vybavení : 2 medicinbály 1kg, barevné pásmo 15m

Popis provedení : děti házejí medicinbálem (oběma rukama) od vyznačené čáry. Závodník stojí ve stoji rozkročném (špičky se dotýkají čáry), zakloní se, zpevní a oběma rukama odhodí co nejdále směrem dopředu.Odhazuje se z místa - ne s nákrokem! Po odhodu nesmí závodník překročit odhodovou čáru.

Hodnocení : Každý pokus se měří v úhlu 90 stupňů k odhodové čáře a zaznamenává se 0,5m vzdálenostech. Při dopadu mezi dvě čáry pásma se počítá nižší údaj - čára blíže odhodové čáry.Každý závodník má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou - lepší z obou výsledků se započítává.