Překážkový běh

Vybavení - 4 pěnové překážky, 3 kužely, pásmo, stopky

Místo - atletická dráha, poč.rovná travnatá plocha

Popis provedení - závodník startuje ze stoje od ,,pomyslné čáry START-CÍL,, mezi dvěma kužely na vlastní výběh. obíhá kužel a běží zpět (hladký úsek vedle překážek). Závod končí proběhnutí ,,pomyslné čáry START-CÍL,, mezi kužely.

Hodnocení - trenér (asistent) měří čas od vyběhnutí závodníka do jeho doběhnutí do cíle. každý závodník běží jen jednou.